2018թ4-րդեռամսյակի և տարեկան հաշվետվություններ

Posted by: | Posted on: Հունվարի 11, 2018

akt hancnmanնախ)եռամս akt hancnman-yndunman hanrakrt. (1) akt hancnman-yndunman naxadp. (տարեկան akt hancnman-yndunman hanrakrt. (2) ND եռամսյակ ND տարեկան Hanrakrtutyun եռամս. Hanrakrtutyun տարեկան


Հանրակրթական ծրագրով հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

IMG


Հաշվետվություն հատկացված սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2017

IMG_0001


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 26, 2017

IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 26, 2017

IMG IMG_0001 IMG_0002


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ, ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 26, 2017

IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 26, 2017

IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 26, 2017

IMG IMG_0001


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՅԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ԱԿՏ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 4, 2017

IMG IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 26, 2017

3_104-N_Dzever (2)